Μεταφορά βελανιδιού στις αποθήκες του Αστακού

Πηγή: Λαογραφικό Βασιλόπουλο (σελίδα facebook)

Μια αναμνηστική φωτογραφία πάνω στο σωρό με το βελανίδι. Μαζί με τους μαζωχτάδες και ο Πολιτικός Γεώργιος Δ. Παπαδημητρίου από την Μπαμπίνη Ξηρομέρου. (Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης)

Στο μάζεμα του βελανιδιού… (Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης)