Βελανιδοδάσος και Κτηνοτροφία

Το Βελανιδοδάσος του Ξηρομέρου αποτελεί παραδοσιακά πολύτιμο βοσκότοπο.

Τα κοπάδια αιγοπροβάτων που βόσκουν στα λιβάδια τρέφονται με τη «βελάνα», το «βελάνι», όπως  ονομάζουν οι  Ξηρομερίτες το σφόνδυλο του βελανιδιού. Σε περασμένες δεκαετίες  και οι χοίροι  βοσκούσαν στην περιοχή. Το βελάνι είναι συμπυκνωμένη και πλούσια τροφή γι’ αυτά τα ζώα. Εκτός από τον καρπό, στο χώρο, από τη σκίαση της βελανιδιάς, αναπτύσσονται και ποώδη φυτά χρήσιμα επίσης για  βόσκηση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η λιβαδοκτηνοτροφική αξία είναι μία από τις πολλές αξίες αυτού του δάσους. Μελλοντικά θα μελετηθεί  επαρκώς, παράλληλα με άλλες ωφέλειες  και προσφορές του βελανιδοδάσους…