Οικισμός Βαλτί και ευρύτερη πεδιάδα

Οικισμός Βαλτί και ευρύτερη πεδιάδα

O μεσοπολεμικός εργατικός οικισμός Βαλτί και η ευρύτερη πεδιάδα, αποτελούν αξιόλογα τοπία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η περιοχή παρουσιάζει εξαιρετικό πολιτιστικό ενδιαφέρον διαχρονικά. Ωστόσο, η διαμόρφωση αυτού του τοπίου και η δημιουργία του οικισμού κατά τον 20ό αιώνα έγιναν αρχικά από μια τεχνική-γεωργική εταιρεία κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και...

Διαβάστε περισσότερα