Πηγή: Σύλλογος Γυναικών Αστακού, Αστακός ανθρώπων ίχνη, Αστακός 2011.